Opinie 14 mei 2021
- Eindhovens Dagblad -

De laatste jaren gaat het vaak over de hoogbouw in het centrum van de stad. De gemeente heeft voornemens om torens te plaatsen maar hier is vanuit bepaalde belangengroepen weerstand tegen. Om aan te tonen dat torens niet in het centrum horen, worden vaak logische punten benoemd. Maar ook hoor ik regelmatig zaken die helemaal niets hiermee te maken hebben of die de gemeente al lang in de picture heeft. Ook valt het mij op dat er een aantal zaken "vergeten" worden te melden. Er speelt heel veel in de stad wat met de keuze om torens te bouwen te maken heeft, vandaar dat ik een opiniestuk heb ingestuurd naar het Eindhovens Dagblad welke op 14 mei 2021 is geplaatst als ingezonden brief. Hieronder het hele stuk wat ik ingestuurd heb met daarnaast wat er in de krant is geplaatst. Daarna zal ik wat meer informatie geven over waarom ik denk dat torens wel moeten in het centrum van Eindhoven.

De brief

De oplossing tegen torens

Ingezonden brief welke in het ED is geplaatst.

De laatste tijd gaat het vaak over de woningnood, die is er en moet worden opgelost. Maar er wordt vooral naar het centrum gekeken. Daar zoveel mogelijk hoge torens bouwen, dat is de oplossing. Maar is dat ook echt zo? Moeten we nu echt alles in het centrum bouwen? Waarom gaan we niet veel meer bouwen in de wijken en laten we het centrum gewoon met rust? Als we nu de wijken gewoon gaan verbouwen, de grondgebonden woningen gaan vervangen voor appartementencomplexen van 4 tot 6 lagen hoog. Dan halen we dezelfde dichtheid van de stad en kunnen er evenveel mensen wonen dan in die torens die nu in het centrum gepland worden. Buiten het centrum zijn niet alleen de grondgebonden woningen die we kunnen slopen, we kunnen ook al dat groen opgeven, daar kunnen ook nog zat woningen staan. Er is genoeg te halen buiten het centrum, dus waarom concentreren op maar een klein gebied?

Maar ik denk niet dat mensen blij worden als er veel grondgebonden woningen moeten verdwijnen en al die mensen maar in appartementen moeten gaan wonen. Ik denk vooral dat veel mensen in opstand gaan komen als we het groen wat we nu hebben gaan verwijderen. Maar waar moeten al die mensen dan wonen? Buiten het centrum zijn niet veel plekken meer waar nog nieuwe woningen gepland kunnen worden. Er zijn nog wel een paar plekken waar nog niets staat, maar daar worden al plannen voor gemaakt, of wordt nu al gebouwd. Er is dus niet veel plek meer over.

Maar er is nog wel plek in het centrum. Op dit moment worden er zelfs plannen gemaakt om het centrum te verbeteren. De gebouwen die leeg staan kunnen we misschien wel ombouwen tot woningen. Maar zouden we deze ook kunnen vervangen voor appartementencomplexen? Of als het historische panden zijn op de vaak lege achterplaats een toren bouwen? Met een paar torens halen we ook de hoeveelheid woningen waarvoor we anders woonwijken zouden moeten slopen om appartementencomplexen van 4 tot 6 hoog te bouwen. Is dat niet een idee? Als ik er zo over nadenk zijn torens in het centrum helemaal nog niet zo´n gek idee. En als we dan toch nog niet voldoende woningen hebben, kunnen we altijd nog naar andere ideeën kijken.

Een andere kijk

De laatste tijd hoor ik veel negatieve reacties over de hoogbouw, waarbij enkele logisch uitziende punten worden aangehaald. Punten zoals de luchtkwaliteit wordt slechter en er komt meer hittestres zijn goede punten, maar de gemeente is al bezig met oplossingen. De gemeente is druk bezig met plannen om het gehele centrum aan te pakken. Groen is 1 van de zaken wat aangepakt moet worden, juist om de hittestres en luchtkwaliteit aan te pakken. Ook wordt er gekeken om bij alle nieuwbouw op de daken of balkons groen toe te passen. Er zijn zo nog meer punten waar ik op in kan gaan, maar dat is niet waarom ik de brief heb geschreven.

Als stadsfotograaf loop ik vaak door de stad, kijk ik naar nieuwe projecten die gebouwd gaan worden en kijk ik wat er nog mogelijk is in de stad. Ik luister ook naar veel mensen wat de meningen zijn en wat mensen denken dat het beste is voor de stad. Hier komen vaak hele tegenstrijdige punten uit, ook punten waar ik het niet altijd mee eens ben. Maar ik luister wel altijd naar al deze punten en neem ze altijd mee in mijn eigen mening en als mij wordt gevraagd wat er het beste is voor de stad. Ik probeer in zulke gevallen een zo breed mogelijke mening van de stad te geven, ook als ik kijk naar de hoogbouw. Ik was zelf nooit zo'n voorstander van torens en extreme hoogbouw. Ik merk persoonlijk wel dat er een woningnood is. Ik woon zelf in een huurappartement en zit op dit moment goed maar als ik hier uit zou moeten kom ik gelijk in een te hoge huurklasse te zitten. Ook hoor ik van vrienden die een nieuwe woning zochten dat ze maar buiten Eindhoven zijn gaan wonen omdat ze in de stad geen woning meer konden krijgen. Het is denk ik wel duidelijk, de woningnood is er.

Maar er is toch nog zat plek in de stad om te bouwen? Nou nee, er is nog maar weinig plek in de stad. Er zijn nog wel diverse braakliggende terreinen, maar hier zijn al plannen voor of er wordt momenteel al gebouwd. Als er ergens een plan wordt gemaakt, duurt dit enkele jaren voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Neem bijv. het voormalige Grafisch Lyceum aan de Rondweg. Dit gebouw heeft een aantal jaren leeg gestaan, in deze tijd is het gebouw gebruikt voor "tijdelijk gebruik". Ondertussen is er gezocht naar een nieuwe functie voor het gebouw, welke niet werd gevonden. Een beter plan was om dit gebouw samen met de oude internationale school te slopen en een klein wijkje op deze locatie te bouwen. Er kunnen dan meer mensen wonen, inclusief appartementen en grondgebonden woningen. Dit kan op zijn vroegst pas in 2023 gebouwd worden. Waarom is het Grafische Lyceum dan al afgebroken en de Internationale school nog niet? Het Grafisch Lyceum was niet langer meer houdbaar, een gebouw moet flink worden opgeknapt of het wordt te duur om te onderhouden. Sloop was in dit geval de beste oplossing. De oude internationale school wordt momenteel wel bewoond, er zit tijdelijke invulling in. Voor dit gebouw is sloop nog niet nodig dus wordt het nog gebruikt.

Het braakliggend terrein waar het Grafisch Lyceum heeft gestaan.

Maar er is nog wel plek in de stad, weinig plek, maar er is nog iets. In het centrum van de stad zijn nog een aantal parkeerterreinen en achterterreinen van winkels waar nog gebouwd kan worden. Dit zijn vaak maar kleine plekken, te klein om de woningnood op te lossen. Tenzij je de hoogte in gaat. Door de hoogte in te gaan kan je meer woningen toevoegen, woningen die hard nodig zijn. Ook zijn er in het centrum een aantal plekken wat vernieuwing nodig heeft, zoals het stationsgebied. Hier is een visie voor gemaakt inclusief torens/hoogbouw. Hier is nog plek om woningen toe te voegen. Maar ook voor het Stadhuisplein worden nu plannen voor gemaakt, plannen inclusief torens waarbij bepaalde gebouwen die er nu staan gesloopt kunnen worden. Hierdoor kunnen historische gebouwen bespaard blijven.

Maar waarom dan alleen naar het centrum kijken? Er zijn toch veel meer plekken in de stad waarbij gebouwen gesloopt kunnen worden? Dat klopt, je kan overal slopen en appartementencomplexen bouwen. Dit gebeurt al jaren in alle stadsdelen, maar pas sind een paar jaar weer in het centrum. Van ong. 2000 tot 2017 zijn er maar weinig grote verbouwprojecten in het centrum geweest, terwijl overal in de stad wel werd gebouwd. Er werd wel gebouwd, zoals de Smalle Haven met Media (bouw vanaf 2000), maar het is niet veel of hele kleine projecten. Waarom zouden we dan nu toch eens niet naar het centrum kijken? Ook in het centrum kunnen mensen wonen. Nog sterker, als we in het centrum niet veel woningen bouwen, zullen we naar andere plekken moeten gaan kijken. Plekken waar nu al grondgebonden woningen of groen is komen dan in beeld, willen we deze dan opgeven? Eindhoven is groot geworden mede door zijn dorpse karakter, Eindhoven is gewoon 1 groot dorp. Dit karakter komt door de indeling van Eindhoven (de wijkgedachte) maar ook door de grote hoeveelheid grondgebonden woningen en groen. Dit is iets wat maar weinig mensen in de stad willen opgeven. Bij het slopen van grondgebonden woningen en de bouw van appartementen op die plekken zorg je dat grondgebonden woningen schaars worden. Aangezien nog steeds heel veel mensen een tuin willen hebben, zullen deze woningen gewild worden waardoor de prijs omhoog zal gaan. Grondgebonden woningen worden dan meer voor de grootverdieners en de zogenaamde "elite". Wat ik heb begrepen uit gesprekken die ik heb gehad met inwoners van Eindhoven, is dat men dit juist niet wil.

Maar is dit de oplossing?

Ondanks dat ik vroeger geen voorstander was van torens en extreme hoogbouw, zie ik dit nu wel als een oplossing voor de woningnood. Dit is 1 oplossing, er zijn meerdere oplossingen die ook bekeken moeten worden. In de stad moeten veel meer projecten zo snel mogelijk opgestart worden om de woningnood aan te pakken, veel hiervan zitten al in de pijleiding. Er moet haast gemaakt worden en het gemeentebestuur ziet dit ook in. Maar het gemeentebestuur ziet ook al deze bovenstaande punten, en ook de punten van de tegenstanders. Er is veel wat er moet gebeuren, maar nog veel meer waar rekening mee gehouden moet worden. Het gaat hierbij niet alleen om torens in het centrum, het gaat om de leefbaarheid van de gehele stad. Veel nieuwe woningen in het centrum betekend minder nieuwe woningen in de rest van de stad, weinig nieuwe woningen in het centrum betekend veel nieuwe woningen in de rest van de stad. Kies je voor of tegen torens in het centrum, dan kies je voor hoe de woningbouw in de hele stad aangepakt moet worden.

Ook torens passen in het centrum.

Copyright © 2021 Jasper Scheffers Fotografie